Zakres świadczonych usług

Naszej doświadczonej firmie możesz zlecić szereg prac związanych z robotami ziemnymi, brukarstwem i wszelkimi pracami w zakresie robót fundamentowych i z nimi powiązanych.

  • roboty ziemne – wykopy, nasypy, stabilizacje gruntów, wzmacnianie skarp i nasypów przy użyciu nowoczesnych technologii,
  • wykonywanie podbudów oraz podkładów podposadzkowych z kruszyw naturalnych oraz sztucznie przetworzonych,
  • roboty drogowe,
  • roboty fundamentowe, żelbetowe,
  • roboty murarskie.

Najnowsza realizacja